Skip to content Skip to navigation

Komornik sądowy

(...) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Art. 1. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornik

Kancelaria Komornicza prowadzona przez Komornika Sądowego przy SR w Brzegu Elwira Krupa

to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Odzyskiwanie należności stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym jest główną rolą pełnioną przez komornika sądowego w systemie prawnym w Polsce. Sens orzecznictwa w sprawach cywilnych jest wprost uzależniony od skuteczności późniejszej egzekucji sądowej. Sprawność działań komornika przekłada się na powagę całego Wymiaru Sprawiedliwości.

Brzeg

Historyczne miasto powiatowe Brzeg w województwie opolskim położone jest na Nizinie Śląskiej

w odległości od: Wrocław - 40 km, Opole - 40 km.

Lokalizacja ta umożliwia komornikowi sprawnie podejmować czynności egzekucyjne względem dłużnika którego zamieszkanie lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się na tym obszarze.

Jednocześnie właściwość terytorialna SR w Brzegu stanowi obszar właściwości Komornika Sądowego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości położonych na tym terenie.

Skuteczność

Tworząc kancelarię od podstaw postawiono nacisk na zastosowanie szeregu nowoczesnych technicznych usprawnień pozwalających komornikowi szybko i skutecznie prowadzić postępowania egzekucyjne jak i postępowania w celu wykonania zabezpieczenia.

Na bieżąco korzystamy z efektywnych elektonicznych dostępów do danych o różnych składnikach majątków dłużników. Instytucje z którymi w ten sposób dochodzi do wymiany informacji to między innymi:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Cepik),
  • Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW),
  • system OGNIVO pozwalający zapytywać banki o konta dłużników.